Verantwoord & Vertrouwd voor u en uw partners!

Gaat het financieel niet goed? Dan is snel en adequaat handelen een vereiste. CLAG Consultancy staat voor u klaar om alles in het werk te stellen om de onderneming weer op het goede spoor te krijgen. Jarenlange ervaring en een netwerk van specialisten, staan daar garant voor.

CLAG Consultancy start met een objectieve analyse van uw huidige situatie, met een plan van aanpak om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Oplossingen worden vaak gezocht in een beter beheer van uw activa en/of het aantrekken van risicodragend vermogen. Het draait hierbij vrijwel altijd om het vertrouwen dat andere partijen in uw onderneming en management moeten hebben.

Waar nodig neemt CLAG Consultancy de regie van u over. De partners zijn uitermate ervaren in het constructief samenwerken met betrokken banken, kredietverzekeraars en lease- en factormaatschappijen, maar ook met de fiscus. Waar het niet anders kan, moet soms worden uitgeweken naar een crediteurenakkoord of een doorstart na een faillissement van uw onderneming. De vele varianten die zich bij dergelijke scenario’s aandienen, vergen zeer specialistische kennis en onderhandelingsvaardigheden. Dat de CLAG-partners daarbij - in positieve zin - creatief te werk gaan, kan inmiddels menig ondernemer beamen.