Een betrokken adviseur

Als directie draagt u de volle eindverantwoordelijkheid over uw onderneming. Die verantwoordelijkheid strekt zich uit van financiers en aandeelhouders tot medewerkers en klanten. Verantwoordelijkheid die verlicht kan worden door (ook buiten kantooruren) te kunnen terugvallen op een of meer echt actief betrokken adviseurs/managementbegeleiders.

De CLAG-consultant beschouwt de functie van vaste adviseur/managementbegeleider allerminst als vrijblijvend, maar speelt een actieve rol binnen de vastgestelde kaders. De ‘hands-on’ begeleider van CLAG Consultancy is een vertrouwd adviseur. Vooral wanneer het zaken betreft die buiten de dagelijkse bedrijfsvoering om gaan. Soms treedt hij op als ‘scheidsrechter’ binnen een familiebedrijf, dan weer biedt hij oplossingen of wijst hij op kansen in de markt. Samen met de directie denkt hij mee, worden ervaringen uitgewisseld en het management gestimuleerd om optimaal te functioneren.

Het delen van ervaringen helpt en het grote netwerk van CLAG Consultancy draagt bij aan een brede kennis. Als huisadviseur biedt hij financiers, aandeelhouders en medewerkers extra garanties voor een weloverwogen en verantwoord bestuur van de onderneming.