Over Verantwoord & Vertrouwd gesproken…!

Als u te maken krijgt met verkoop of overname van een bedrijf, is een gedegen voorbereiding essentieel om een goed resultaat te bereiken. Talloze aspecten van juridische, fiscale, markttechnische, financiële, personele en organisatorische aard komen aan de orde. CLAG Consultancy heeft de expertise in huis om u in het totale overnameproces bij te staan.

In de voorbereidende fase worden alle aspecten van de overname gestructureerd. Sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen worden nauwkeurig in kaart gebracht. Potentiële partners worden geïnventariseerd en gescreend. Financieringsmogelijkheden worden geschetst en beoordeeld. Daarna volgen de concrete onderhandelingen. Dat is een tijdrovend proces, met onverwachte wendingen waarin u bedacht moet zijn op valkuilen. In deze vaak zenuwslopende fase is het belangrijk dat u deskundig wordt begeleid of dat u het onderhandelen zelfs geheel uitbesteedt.

CLAG Consultancy is in dergelijke situaties meer dan een adviseur. Door eigen deskundigheid te combineren met kennis van andere professionals - waaronder gerenommeerde accountants, fiscalisten, advocaten, notarissen en financiers - biedt CLAG Consultancy de juiste ondersteuning met de beste garantie voor een optimaal resultaat.

CLAG Consultancy berekent slechts de bestede uren door, dus geen transactiegebonden succes-fee.